technology_opportunities

Nuotr. © Haywiremedia | Dreamstime.com – 8 skaitmeninia įgūdžiai

Autorius: Yuhyun Park, infollutionZERO fondo pirmininkas.

Publikuota: Birželio 13d, 2016

Birželio 13 dieną pasaulio ekonomikos forumo puslapyje internete buvo paskelbtas gan įdomus ir be abejonės aktualus straipsnis pavadinimu “8 skaitmeniniai įgūdžiai, kurių mes privalome išmokinti savo vaikus”, autorius Yuhyun Park, infollutionZERO fondo pirmininkas.

Technologijos socialinė ir ekonominė įtaka yra plačiai paplitus ir nuolat greitėja. Informacijos greitis ir apimtis išaugo eksponentiškai. Ekspertai spėja, kad 90 proc. viso pasaulio gyventojų turės priėjimą prie interneto per ateinančus 10 metų. Su daiktų interneto koncepcija (angliškai “Internet of Things”), skaitmeniniai ir fiziniai pasauliai netrukus bus sujungti. Šitie pokyčiai iššaukia įdomias galimybes bei kartu sukuria nežinią. Mūsų vaikai yra viso šito dinamiško pokyčio centre.

Vaikai naudoja skaitmenines technologijas ir medijas vis jaunesniame amžiuje ir vis ilgesniais laiko tarpsniais. Vidutiniškai jie praleidžia po 7 valandas prie ekrano, pradedant TV ir kompiuteriais, ir baigiant mobiliaisiais telefonais ir kitais įvairiais skaitmeniniais įrenginiais. Vaikai praleidžia daugiau laiko prie ekrano,  negu su savo tėvais ar mokyklos suole. Tai gali turėti reikšmingą poveikį vaikų sveikatai bei gerovei. Skaitmeninio turinio pobūdis, internete sutikti žmonės, laiko trukmė praleista prie ekrano – visi šitie faktoriai stipriai paveiks bendrą vaiko vystymąsi.

Skaitmeninis pasaulis yra didžiulė erdvė mokymuisi ir pramogai. Bet būtent šitame skaitmeniniame pasaulyje vaikai susiduria su daugeliu pavojų, tokių kaip priekabiavimas skaitmeninėje erdvėje (angliškai cyberbullying), priklausomybė nuo technologijų, nešvankaus ir smurtinio turinio, radikalizmo, sukčiai ir duomenų vagystės.
Problema slypi greitai ir nuolat besikeičiančio pobūdžio skaitmeniniame pasaulyje, kur tinkamas interneto valdymas ir strategijos vaikų apsaugai plėtojamos lėtai ir to pasekmėje tampa neveiksmingomis.

Be to, yra didelis amžiaus skirtumas tarp tų kurie naudojasi informacinėmis technologijomis. Vaikų naudojimąsis technologijomis skiriasi nuo suaugusių. Būtent šitas amžiaus skirtumas apsunkina tėvų ir mokytojų misiją pilnai suprasti pavojus, kurie tyko vaikų online. Viso šito pasėkmėje tėveliai jaučiasi bejėgiai padėti savo vaikams, kaip atsakingai ir saugiai naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Be to, dėl amžiaus skirtumo vystosi skirtingi požiūriai į tai, kas yra laikoma priimtinu elgesiu.

Taigi, kaip galime mes, tėveliai, mokytojai, vadovai parengti vaikus gyvenimui skaitmeniniame amžiuje? Be kalbų, yra labai svarbu vaikams įskiepyti supratingumą apie skaitmeninį intelektą.

8 skaitmeniniai igudziai

Skaitmeninis intelektas (angliškai “DQ”) yra visuma socialinių, emocinių ir kognityvių sugebėjimų, kurie įgalina individus priimti iššūkius ir prisitaikyti prie skaimeninio gyvenimo poreikių. Šitie sugebėjimai gali būti suskirstyti į aštuonias sritis:

Skaitmeninė tapatybė: gebėjimas kurti ir valdyti savo online tapatybę ir reputaciją. Tai apima savo online personos supratimą ir gebėjimą valdyti ilgalaikio ir trumpalaikio naudojimosi internete poveikį.

Skaitmeninis naudojimasis: sugebėjimas naudotis skaitmeniniais įrenginiais ir medijomis, įskaitant sugebėjimą surasti sveiką pusiausvyrą tarp gyvenimo online ir gyvenimo fiziniame pasaulyje.

Skaitmeninis saugumas: gebėjimas suvaldyti online esančias rizikas (pvz.: skaitmenines patyčias, radikalizmą) bei problematinį turinį (pvz.: smurtą ir nešvankybes), taip pat gebėjimą išvengti aukščiau išvardintų pavojų.

Skaitmeninis apsauga: sugebėjimas užtikti kibernetines grėsmes (pvz.: įsilaužimo, sukčiavimo, kenkėjiškų programų), suprasti, kaip geriausiai susidoroti su iškilusiomis grėsmėmis ir panaudoti tinkamus duomenų apsaugos įrankius.

Skaitmeninis emocinis išprusimas: sugebėjimas suprasti kitus (įsijausti į kitų “kailį”) ir palaikyti gerus santykius su kitais online.

Skaitmeninė komunikacija: gebėjimas komunikuoti ir bendradarbiauti su kitais naudojant skaitmenines technologijas ir medijas.

Skaitmeninis raštingumas: gebėjimas surasti, įvertinti, panaudoti, dalintis ir kurti turinį bei kompetenciją kompiuterinio mąstymo srityje.

Skaitmeninės teisės: sugebėjimas suprasti ir puoselėti asmeninę ir juridinę teisę, įskaitant teisę į privatumą, intelektinę nuosavybę, kalbos laisvę ir gebėjimą apsaugoti nuo neapykantos.

Svarbiausia, kad viršuje išvardintų gebėjimų įgijimas turėtų būti įsišaknijęs į tokias aukštinamas žmogiškas vertybes kaip pagarba, empatija ir apdairumas. Šios vertybės palengvina protingą ir atsakingą naudojimąsi technologijomis – savybė, kuri neabejotinai bus įsisavinta ateities lyderių (vadovų). Iš tiesų, norint, kad mūsų vaikai valdytų technologijas, o ne atvirkščiai , yra labai svarbu ugdyti skaitmeninį intelektą, kurio pati pradžia yra žmogaus vertybėse.

 

Straipsnyje panaudotas informacijos šaltinis (angliškai): „8 digital skills we must teach our children

Publikuota: 2016-06-13