Ko gero, svarbiausias kiekvieno projekto komponentas yra komanda. Garsusis Richard Brandson mėgsta sakyti: “Take care of your employees, and they’ll take care of your business. It’s as simple as that.” (Lietuviškai:” Rūpinkitės savo darbuotojais , ir jie pasirūpins Jūsu verslu. Tai taip paprasta.”)

Vaida Micevičienė – pradinių klasių mokytoja bei trijų vaikų mama. Vaida sutiko prisijungti prie ‘Vaikas ir IT’ komandos bei pasidalinti savo mintimis apie šių dienų vaikus ir IT.

Vaida dirba pradinių klasių mokytoja jau keletą metų. Šių dienų vaikai gerokai skiriasi nuo tų laikų, kai mes patys sėdėjome mokyklos suole, pastebi Vaida. Šiandien vaikams yra sunku sukaupti dėmesį į veiklą pamokoje, pasėdėti tyliai. Vaida priduria, kad vaikai yra linkę vis kuo nors užsiimti, pvz., žaisti parkeriu, šnarinti knygos lapus… Mirtinos tylos pamokų metu taip, kad kaip būdavo prieš 15-20 metų, šiandien nėra; bruzdesiukas pamokų metu yra kasdienybė.

Vaidos nuomone, IT panaudojimas pamokų metų suteikia pamokai gyvumo, įdomumo,  pvz: pasakojant vaikams apie operą, yra paranku įjungti youtube.com  ir taip iliustruoti pasakojimą – pažiūrėti operos ištrauką. Be youtube, Vaida dažnai pamokose naudoja skaidres su pamokos turiniu.

Asmeniškai Vaida naudojasi kompiuteriu jau apie 15 metų. Vaidos vyresnieji vaikai (11 ir 9 metai) taip pat naudojasi kompiuteriu, dažniausiai žaidimams ar filmams žiūrėti. Namuose yra sukurtos griežtos taisyklės, kada ir kaip galima naudotis kompiuteriu. Vaikams kompiuteriu galima naudotis 30 min – 1 val per dieną. Vaikai “užsidirba” laiką kompiuteriui skaitydami knygas ar padėdami namuose, pvz., perskaičius sutartą puslapių skaičių, vaikas užsidirba tam tikrą laiką naudotis kompiuteriu. Jei vaikas padengia stalą/sudeda indus į indaplovę- tai taip pat yra pliusuojama prie gerų darbų sąrašo. Jei vaikas kaip nors “nusikalsta”, kompiuterio laikas yra minusuojamas. Geri darbai, nusižengimai yra registruojami specialioje lentoje ant sienos, kur, tiek tėvai, tiek vaikai gali sekti situaciją. Paklausus, kaip Vaidos vaikai priima nustatytas IT naudojimosi taisykles, Vaida nusišypso ir priduria: “Mano vaikai žino, kad kitaip ir būti negali.

Vaida pastebi tokį dalyką, kad jos vaikai gali skaityti knygą ir atsiminti perskaitytą turinį nepaisant to, kad šalia yra įjungtas televizorius. Tai yra gan įdomus pastebėjimas. Nejučiom iškyla klausimas, ar iš tikrųjų šių dienų vaikai yra taip pripratę prie trukdžių, pašalinio triukšmo, kad jie nepageidaujamus signalus sugeba filtruoti ,t.y tiesiog jų negirdėti? Šis klausimas, be abejo ,reikalauja gilesnio tyrimo.

Vaidos nuomone, IT sukuria daug galimybių šių dienų vaikams. Tačiau, jos nuomone, prieigą prie IT reikia roboti. Vaikai turi ne tik išmokti skaityti knygas bei rašyti ranka, jiems labai svarbus yra tikras ( ne kompiuterinis) bendravimas su draugais, su suaugusiaisiais. Vaida taip pat pabrėžia, kad yra labai svarbu kontroliuoti ,kokiomis programomis, žaidimais naudojasi vaikas, prisėdęs prie kompiuterio ar kitokio IT įrenginio, kokius filmus jis žiūri. Vaikas pats negali atsirinkti jam tinkamo turinio – tai tėvų pareiga. “Mes, tėvai, atsakome už savo vaikus ir mūsų pareiga yra parodyti vaikams, kas ir kada yra tinkama”.

Pabaigai, Vaida priduria, kad jos vaikai yra užimti popamokine veikla – būreliais, tad laiko kompiuteriui lieka nedaug.

Iš tikrųjų smagu girdėti, kaip Vaida padeda savo vaikams suprasti ,kaip ir kada naudotis kompiuteriu. Vaida prisijungia prie Vaikas ir IT komandos ir, be abejo, savo patirtimi ir žiniomis sustiprins šį projektą.