sisters_technologyInformacinės technologijos tapo ypač prieinamos vaikams, pasirodžius iPad įrenginiams (balandis, 2010). Šiandien dauguma vaikų be problemų gali naudotis iPad ar kito tipo planšetėmis. Informacinės technologijos tapo ne tik suaugusių, bet ir daugelio vaikų kasdienybės dalimi.

Dar palyginus ne daug yra mokslinių tyrimų, kurie gliaudo vaikų ir informacinių technologijų sąveikos pasekmes. Tai suprantama, nes bet koks mokslinis tyrimas užima nemažai laiko. Iš kitos pusės, technologijos vystosi sparčiau negu mokslas jas sugeba studijuoti.

Galima tik pasidžiaugti, kad 2015 metais buvo publikuota Europos Sąjungos ataskaita “Vaikai (0-8 metų) ir skaitmeninės technologijos: Kokybinis tyrimas septyniose šalyse“ (angliškai „Young Children(0-8) and digital technology: A qualitative exploratory study across seven countries“).
Norint sužinoti, ar yra duomenų iš Lietuvos, buvo susisiekta su tyrimo ataskaitos autore, mokslininke iš Italijos.
Deja, Lietuva nedalyvavo aukščiau minėtame ES (Europos Sąjungos) tyrime. Tačiau, tyrimo ataskaitos autorė patikino, kad lyginant rezultatus iš skirtingų tyrime dalyvaujančių šalių galima matyti daugiau rezultatų panašumų negu skirtumų. Išryškėję skirtumai, gali būti traktuojami kaip skirtingų kultūrų, kurios turi įtakos tėvystės stiliui, rezultatas, pvz., daug vienišų vaikų Rumunijoje, labai mažai Danijoje; glaudus senelių, vaikų, anūkų ryšiai Italijoje.

Tyrimo ataskaitą lietuviškai galite rasti čia.

Šis tyrimas parodė, kad vaikai gyvena apsupti technologijų ir jie mielai naudojasi namuose esančiais IT įrenginiais. Nepasisant to, kad vaikai yra pamėgę technologijas, jie taip pat noriai žaidžia lauke ar tiesiog žaidžia pačiais paprasčiausiais žaisliukais. Nors vaikai mielai naršo internete, jie nelabai suvokia ka reiškia `online` ar kokie pavojai jų tyko internte. Tėveliai teigiamai žiūri į vaikų naudojimasi planšetėmis ar panašiai, tačiuo tuo pačiu tyrime dalyvavę tėveliai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad jiems yra sunku kontroliuoti kaip ir kada vaikai naudojasi IT įrenginiais.
Šis ES tyrimas apibrėžia tėvelių bei vaikų iššūkius ir išbandymus šiame informacinių technologijų pasaulyje.

Šiai dienai, vis dar trūksta informacijos ar tiesiog atskaitos taško dilemai, na, kaipgi iš tikrųjų auginti vaiką šitame pasaulyje, kur ekranai (televizoriaus, planšetės, telefono ar kompiuterio) tapo pilnai integruota kasdienybės dalimi. Iš tikrųjų lietuviškos informacijos šiuo klausimu yra mažai, o ir internete esama informacija prasilenkia su realybe t.y. prieš vėją nepapūsime ir dabar yra ne laikas „kolioti“ informacines technologijas. Dabar yra laikas žiūrėti į priekį ir paklausti savęs: kaip mes galime padėti savo vaikams ir anūkams, kad jie išaugtų visapusiškai išprusę skaitmeninio pasaulio piliečiai. Mūsų patarimai bei pamokymai šiandien yra nepaprastai svarbūs mūsų vaikams. Šiandien reikia neužmiršti, kad vaikus supa du pasauliai t.y., realus bei virtualus.

Taigi, ką pataria specialistai šių dienų tėveliams? Ko gero tiksliausią bei šių dienų situaciją atitinkantį atsakymą galima rasti Amerikos Pediatrų Akademijos(AAP) spalio mėnesio naujienų leidinyje. Šio leidinio trumpą Lietuvišką santrauką galite rasti čia.

Pažvelgus į AAP rekomendacijas į akis krinta vienas faktas t.y. amžius nėra svarbus vaikų ir technologijų sąveikos kontekste. Dabar specialistai visą dėmesį sutelkia į turinį t.y. koks turinys yra prieš vaiko akis, kai vaikas naudojasi kompiuteriu, planšete ar panašiai. Ar šis turinys padeda vaikui tobulėti? Specialistai taip pat apibrėžia tėvelių vaidmens svarbumą. Taigi, šiandien tėvelių pareigų sąrašas pasipildė dar vienu punktu t.y išauginti savo vaikus dorais skaitmeninio pasaulio piliečiais.

Viliuosi, kad didės informacijos srautas apie vaikų ir informacinių technologijų sąveiką ir tuo pačiu tėveliams taps lengviau susigaudyti, kur kreiptis pagalbos iškilus klausimams.

Beje, pabaigai, galiu pridurti, kad vasaros pradžioje pasirodys nauja ES parengta ataskaita apie technologijas ir vaikus ir ši ataskaita aprėps 18 ES šalių. Jau dabar mokslininkė atsakinga už šį tyrimą mane patikino, kad jų komandai pavyko surinkti daug vertingos informacijos apie vaikų ir informacinių technologijų sąveiką. Kai ataskaita apie šį tyrimą išvys dienos šviesą, visi tyrimo rezultatai bus paskelbti Vaikas ir IT puslapyje.

Technologijos tobulėja kone kasdien. Galima tik pasidžiaugti, kad tuo pačiu turtėja ir mūsų supratimas apie informacinių technologijų ir vaikų sąveiką bei šios sąveikos kontekstą.

/Kristina Daniliauskaitė